Onderwijsaanbod nieuwkomers

Jaarlijks komen er kinderen naar Nederland die hier onderwijs gaan volgen. Meestal beheersen zij de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende om naar een basisschool te kunnen gaan. De kinderen krijgen op de Taalschool Midden-Groningen een intensief taalprogramma aangeboden. Daarbij is ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Na een onderwijsperiode van 40 tot 60 weken kunnen ze over het algemeen de overstap maken naar het reguliere basis- of voortgezet onderwijs. De Taalschool is een voorziening voor nieuwkomers in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01.

Onderwijsbehoefte

Leerlingen die het Nederlands nog onvoldoende beheersen hebben vaak een vergelijkbare onderwijsbehoefte. Belangrijke aandachtsgebieden voor deze leerlingen zijn:

In deze folder staat meer informatie over het onderwijs op de Taalschool.

Contactgegevens Taalschool Midden-Groningen

De Taalschool is gevestigd in obs De Achtbaan.

Bezoekadres:
Beetslaan 8
9602 AX Hoogezand

0598-703703
taalschool@ultiemonderwijs.nl 

Postadres:
Postbus 525
9600 AM Hoogezand