Stichting Ultiem vindt het belangrijk dat ieder kind een passende onderwijsplek heeft. Onze scholen staan open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouder(s)/verzorger(s). Vanaf het moment van schriftelijke aanmelding treedt onze wettelijke zorgplicht in werking. In het schoolondersteuningsplan (SOP) van de scholen staat voor welke leerlingen we extra ondersteuning kunnen bieden. De aanmelding loop via de school van uw keuze.

Uw kind gaat voor het eerst naar school

Uw kind wisselt van school

Aanmeldingsprocedure

Wilt u meer lezen over het proces van aanmelden? Lees dan de aanmeldingsprocedure van Stichting Ultiem. Als u uw kind wilt aanmelden, download dan het aanmeldformulier op de school van uw keuze.