Stichting Ultiem heeft een college van bestuur dat bestaat uit één persoon, bestuurder Marian Bakker. De bestuurder geeft leiding aan de medewerkers op het stafbureau en aan de schooldirecteuren. Een raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur.

In ons strategisch beleidsplan staat beschreven welke doelen en plannen we hebben. Het huidige beleidsplan loopt van 2019 tot en met 2023.

In een bestuursjaarverslag leggen we uit wat we in een jaar hebben gedaan. Ook beschrijven we welke keuzes we hebben gemaakt. Hieronder zijn de verslagen van afgelopen jaren te downloaden:

Besturingsfilosofie

Onze besturingsfilosofie kenmerkt zich door een focus op (de kwaliteit van) het onderwijs. Dat betekent dat we:

  • Goed lesgeven
  • Een veilige (leer)omgeving bieden
  • Goed volgen of leerlingen genoeg leren

Er is veel ruimte voor ontwikkeling en nieuwe initiatieven. We creëren meerwaarde door samen te werken in en tussen de scholen. We leren en verbeteren door het geven en ontvangen van feedback. We blijven in gesprek over professioneel en ethisch gedrag. 

Het bestuur werkt voortdurend samen met andere relevante partijen.