Passend onderwijs betekent dat elk kind het onderwijs krijgt dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. Kinderen leren verschillend. Het ene kind leert gemakkelijker dan het andere kind. Het ene kind heeft meer ondersteuning nodig dan het andere kind. Wij zorgen ervoor dat kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs hebben. Dat noemen we zorgplicht: als scholen zijn we verantwoordelijk om de best mogelijke school voor uw kind te kiezen. Dat kan op de school in de buurt zijn, op een andere school binnen Ultiem, in de regio of op het speciaal (basis)onderwijs.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Om de best mogelijke plek voor kinderen te vinden, werken we samen met andere schoolbesturen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het samenwerkingsverband

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid is meer algemene informatie over Passend Onderwijs te vinden.